ProductWijzer

Edwin Haring

Edwin Haring CB FFP

Sinds mijn jeugd wilde ik al ondernemer worden, waarin wist ik toen nog niet zo goed.

Later bleek op school dat ik wel handig was met cijfers. Omdat ik voor de rest twee linkse handen heb (eigenlijk drie omdat ik ook nog eens links handig ben ook) ben ik mij daar meer in gaan specialiseren.

Ik kom uit een ondernemende familie. Velen zijn ondernemende ondernemers of ondernemende werknemers. Een onderneming starten was iets heel natuurlijks, hetgeen ik ook heb gedaan in 1989.

Het ondernemerschap heb ik zelf geleerd met vallen en opstaan maar net één keer meer opstaan. Ook ik heb te maken gehad met mooie en minder mooie tijden. Met verbreken van samenwerkingsverbanden en met de daarbij gepaard gaande spanningen. Als adviseur heeft mij dat gelouterd, ik hoef mij zware tijden en conflicten en succes niet meer voor te stellen, ik heb het namelijk allemaal zelf meegemaakt. Daardoor begrijp ik de ondernemer beter en ben daardoor in staat om iets extra's toe te voegen. Dat krijg ik als feedback terug van mijn cliënten.

Het werd mij al gauw duidelijk dat ik de meeste inspiratie kreeg als ik met de kleine ondernemer (van eenpitter tot maximaal 25 personeelsleden) sprak. Heerlijk om met de ondernemer aan tafel overleg te voeren over zijn financiële beleid, zijn beweegredenen om ondernemer te worden, zijn prive beslommeringen, zijn luxe problemen en ga zo maar door. Vanaf het begin fungeer ik meer als coach dan als fiscalist/accountant, dat past mij als een goedzittende jas. We zorgen met elkaar er uiteraard wel voor dat het fundament stevig wordt gebouwd, dat het administratief en fiscaal prima in orde is tegen een goede transparante prijs kwaliteit verhouding, maar als dit eenmaal staat hoeft er nog maar alleen licht onderhoud aan plaats te vinden. Tijd te over om vooruit te kijken. 

Wat ik als een van mijn belangrijkste doelen heb gesteld is om de ondernemer om een andere manier te laten leren kijken naar zijn eigen onderneming. Zijn administratie en cijfers niet te ervaren als noodzakelijk kwaad maar als een bruikbaar instrument om zijn onderneming beter te kunnen besturen. Dan is het natuurlijk fijner om naar de toekomst te kijken waar de ondernemer nog wel zelf iets aan kan doen dan naar het verleden kijken waar de ondernemer niets meer aan kan veranderen. Om dit te kunnen gebruik ik speciale software die de maandelijkse administratie vertaald in overzichtelijke management rapportages. De ondernemer ziet in begrijpelijke taal hoe hij er financieel voor staat nu en in de nabije toekomst. Dit is belangrijk omdat hij daardoor beter in staat wordt gesteld om actie te ondernemen, in welke richting dan ook. De ondernemer snapt veel beter waar hij financieel mee bezig is. Hij wordt hierdoor rustiger maar ook doortastender. De werkwijze heeft al menig ondernemer succesvoller later ondernemen.

Ik vind het een voorrecht om dit ook samen met u te doen. Het geeft mij geweldig veel inspiratie en voldoening, u ook?

Mail uw vraag naar eharing@ondernemerwijzer.nl